Linkkejä

Tutustu esitteeseen Ohjaustoiminnan artenomi

http://www.e-julkaisu.fi/hamk/ohjaustoiminta/

Kulttuurisen virkistystoiminnan verkkolehti CuRec

http://www.curec.net/

Hämeen ammattikorkeakoulu, Ohjaustoiminnan koulutusohjelma

http://portal.hamk.fi/portal/page/portal/HAMK/koulutus/Nuorisokoulutus/ohjaustoiminta

Terveyttä kulttuurista -verkosto, verkoston tehtävänä on kerätä ja jakaa tietoa kulttuurin ja taiteen mahdollisuuksista terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. 

http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tutkimus/hankkeet/taiku/toimintaohjelma/toimijat/tk-verkosto

Kohtaamispaikka taidelähtöisten palvelujen toteuttajille ja tilaajille

http://www.sovellataidetta.fi/

 

Kollegoita maailmalla

 

Amerikkalainen sertifiointijärjestelmä ohjaajille

http://www.nctrc.org/index.htm

Amerikkalaisten virkistys- ja vapaa-ajanohjaajien ammatillinen yhdistys

http://atra-online.com/index.cfm

Amerikkalainen terapeuttisen virkistystoiminnan sivusto

http://www.recreationtherapy.com/index.htm

Australialainen terapeuttisen virkistystoiminnan sivusto

http://www.diversionaltherapy.org.au/Home/tabid/38/Default.aspx

 

Näkökulmia ohjaukseen

 

Ranskalainen ikäihmisten terapeuttisen virkistystoiminnan sivusto mm. pelivälineitä ja koulutusta

http://www.passe-simple.fr/accueil.php