Ohjaustoiminnan koulutus

Ohjaustoiminnan artenomien koulutuksesta on liikkunut monenlaisia huhuja. Seuraavassa tietoa tämänhetkisestä tilanteesta.

Ammattikorkeakoulupaikkoja tullaan vähentämään, koska koulutusta tullaan sopeuttamaan ennakoinnin pohjalta vastaamaan tulevaisuuden työvoimatarpeita. Tämä tarkoittaa, että Valtioneuvoston hyväksymän koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman mukaan ammattikorkeakoulujen koulutustarjonnan vähentämistarvetta on erityisesti kulttuurialalla, mutta myös matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla sekä tekniikan ja liikenteen alalla. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2012.)

Ammattikorkeakoulut saivat syksyllä 2011 Opetus- ja kulttuuriministeriöltä kirjelmän, jossa annettiin suositus koulutuspaikkojen vähentämisestä. Hämeen ammattikorkeakoulun kulttuurialan paikkoja tuli sen mukaan vähentää 50 paikkaa. Hamkissa on kaksi kulttuurialan koulutusta, muotoilu ja ohjaustoiminta. Hämeen ammattikorkeakoulun ehdotus kulttuurialan koulutuspaikkojen vähentämiseksi oli, että muotoilu jatkaa edelleen ja ohjaustoiminnan koulutus yhdistetään sosiaalialan koulutukseen. Tämä ehdotus hyväksyttiin Opetus- ja kulttuuriministeriössä, koska siellä katsottiin, että ammattikorkeakouluilla on paras asiantuntemus omasta toiminnastaan. Päätöksessä on huomioitu vahvasti ammattikorkeakoulun omat näkemykset. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2012.)

Tämä tarkoittaa, että syksyllä 2012 alkavat koulutukset ovat tässä muodossa viimeiset Hämeen ammattikorkeakoulun ohjaustoiminnan koulutusohjelman järjestämät artenomi (AMK) koulutukset.

Tulevaisuudessa ohjaustoiminnan osaaminen yhdistyy sosiaalialan koulutukseen. Nyt 240 opintopisteen laajuiset kulttuurialan opinnot ovat jatkossa osa sosionomi (AMK) koulutusta, jonka laajuudeksi on määritelty 210 opintopistettä.

Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö. 2012. Ammattikorkeakoulujen aloituspaikkoja kohdennetaan alueellisiin ja valtakunnallisiin tarpeisiin.