Yhdistyksemme

Kulttuurisen ohjaustoiminnan ammattilaiset – OTA ry

Yhdistyksen tarkoitus on edistää ohjaustoiminnan ammattilaisten verkostoitumista ja yhteistoimintaa, parantaa alan toimintaedellytyksiä, lisätä ammattikunnan tunnettavuutta sekä valtakunnallisesti että paikallisesti sekä osallistua alaa koskevaan koulutus-, kehittämis- ja tutkimustyöhön.

Kulttuurisen ohjaustoiminnan ammattilaiset – OTA ry seuraa alan taloudellista kehitystä ja lainsäädäntöä ja järjestää kokouksia, neuvontatilaisuuksia ja koulutuksia.

Kulttuurisen ohjaustoiminnan ammattilaiset – OTA ry on ammatillinen yhdistys ja sen jäsenet voivat kuulua työpaikkansa perusteella itselleen sopivammaksi katsomaansa ammattijärjestöön. Yhdistyksen jäsenet kuuluvat mm. seuraaviin ammattijärjestöihin: Taku, Talentia ja JHL.

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta: kevätkokouksen huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokouksen marraskuun loppuun mennessä. Kevätkokouksen yhteyteen pyritään järjestämään jaksamista ja virkistymistä edistävää toimintaa ja syyskokouksen yhteyteen alaan liittyvää koulutusta. Lisäksi yhdistyksen hallitus kokoustaa etäyhteyksin kerran kuussa.