Kevään jäsenkyselyn koonti

6.4.2024

OTA ry: jäsenistölle tehtiin kevään aikana kysely. Vastauksia tuli 24 kappaletta. Kiitos teille aktiivisille! Vaikka emme voi nyt toteuttaa kaikkia toiveita, niin tutustumme niihin ja säilytämme jokaisen vastauksen jatkoa varten. Seuraavassa on muutamia nostoja vastauksista.

Kysyttäessä, onko mielestäsi Kulttuurisen ohjaustoiminnan OTA ry:n toiminta tarpeellista?

Kaikki 24 vastaajaa vastasivat KYLLÄ.

OTA ry:n tärkeimmiksi tehtäviksi nousi:

 1. Koota yhteen ohjaustoiminnan ammattilaiset ja edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa (19 vastauksessa)
 2. Lisätä ammattikunnan tunnettavuutta valtakunnallisesti ja paikallisesti (15 vastauksessa)
 3. Osallistua alaa koskevaan koulutus-, kehittämis- ja tutkimustyöhön (13 vastauksessa)

Myös muut kyselyssä mainitut kohdat saivat kannatusta.
Uutena asiana toivottiin tiedotusta uusista kädentaidon tekniikoista.

Millaista virkistykseen ja jaksamiseen liittyvää ohjelmaa haluaisit meidän järjestävän tänä keväänä? 

Ehdotuksia tuli useita ja niistä muutamia nostoja:

 • Yhdessäoloa ja kuulumisten vaihtoa (usean vastaajan toive)
 • Tutustuminen käsityöhön liittyvään näyttelyyn, käynti museossa ja/tai teatterissa.
 • Tutustuminen uusiin työympäristöihin, toimintamuotoihin, tekniikoihin.
 • Luovan kirjoittamisen päivä
 • Elävää musiikkia
 • Mielenkiintoisia luentoja, esim. Maaret Kallion puheenvuoro
 • Äänen huolto
 • Äänimaljarentoutus
 • Ohjattu jooga/meditaatio
 • Stressinhallintaa käytännössä
 • Ohjaajan henkiset rajat asiakastyössä
 • Linkkivinkki: https://hengittavamieli.fi/hengitys-aiheiset-koulutukset/ 

Kysyttäessä sopivinta järjestämispaikkakuntaa jäsenten tapaamiselle kannatusta saivat ylivoimaisesti eniten:

 • Helsinki 39,1 %
 • Tampere 34,8 %
 • Hämeenlinna 8,7 %

Kysyttäessä, mikä seuraavista päivistä sopi tapaamiselle parhaiten:

 • 3.5. oli sopivin 22,7 %
 • 4.5 oli sopivin 22,7 %
 • 11.5 oli sopivin 18,2 %

Muille päiville oli pientä kannatusta

Millaista ammatillista osaamista vahvistavaa koulutusta haluaisit meidän järjestävän vuonna 2024 vastauksia:

 • Kiinnostaa toipumisorientaatio, neuropsykologinen valmennus
 • Haastavien asiakasryhmien ohjaus mm. kädentaidot näkövammaisille
 • Haastavat työympäristöt
 • Kädentaitomessut ja siellä yhteinen työpaja
 • Menetelmätyöpajat
 • Kohtaamistaidetyöpajoja
 • Tutustuminen museopedagogiikkaan
 • Seikkailutaidekasvatuksen järjestämä koulutuspäivä
 • Musiikkipedagogiikkaan liittyvä luento ja työpaja
 • Asiantuntijoita eri aloilta kertomassa ja näyttämässä omia taitojaan
 • Jäsenet kertovat työstään

Järjestelyihin liittyviä toiveita oli useita.
Ajankohdaksi toivottiin sekä arkea että viikonloppua, erityisesti lauantaita.  Kannatusta sai enemmän paikan päällä osallistuminen, mutta etänä osallistumistakin toivottiin.