Osallistu YAMK-oppariprosessiin

4.5.2021

Terveiset ohjaustoiminnan artenomilta (AMK) ja Kulttuuri- ja taidetoiminta hyvinvoinnin edistäjänä yamk-opiskelijalta Kaisalta:

Hei sinä kulttuurin ja taiteen parissa ohjaustyötä tekevä Otalainen,


Olen tekemässä yamk tutkintoa Hämeen ammattikorkeakoulun Kulttuuri- ja taidetoiminta hyvinvoinnin edistäjänä -koulutusohjemassa ja päädyin tekemään opinnäytetyötäni yhteistyössä Ota ry:n kanssa liittyen positiivisen pedagogiikan teorioiden soveltamisen mahdollisuuksiin kulttuuri- ja taidetoiminnassa.

Tarkoituksena olisi yhdessä teidän, Ota ry:n jäsenistön kanssa kehittää jonkinlainen pieni opetusmateriaalivihkonen, jonka kautta voisimme jakaa ja tuoda näkyväksi sitä vahvaa näkemystä ja kokemusta, jota jäsenistöltämme varmasti löytyy liittyen hyvinvointinäkökulmien huomioiseen kulttuuri- ja taidetoiminnan puitteissa, samalla sitoen sitä positiivisen psykologian ja – pedagogiikan teoreettiseen runkoon.

Kehittämistyöni ensimmäisessä vaiheessa haluisinkin kutsua teidät kaikki kulttuurin ja taiteen parissa ohjaustyötä tekevät vastamaan kyselyyn, jossa tavoitteena on kartoittaa sitä millä tavoin erityyppisissä organisaatioissa, erilaisten kohderyhmien parissa työskenneltäessä, ja erilaisia taiteen ja kulttuurinkeinoja hyödyntäen olette itse olleet tekemisissä positiivisen pedagogiikan elementtien kanssa.

Osallistuminen ei vaadi sinulta positiivisen psykologian tai -pedagogiikan teorioiden tuntemista. Kysymys on omaan kokemukseesi perustuvien, hyvinvoinnin vahvistamisen näkökulmiin liittyvien kokemuksien ja näkemyksien jakamisesta.

Kyselyyn vastaaminen kestää arviolta noin 40-60 min ja viimeinen vastauspäivä on 25.5.2021.

Alla olevista tiedostoista löydät enemmän tietoa opinnäytetyöstä sekä itse kyselyn.
Tiedostot ovat ladattavissa ja tarkasteltavissa myös Drivessä, täällä.

Lisätietoja: Kaisa Tabell
s-posti: kaisa1926@student.hamk.fi