OTA ry:n sääntömääräinen syyskokous ti 23.11.2021 Teams-alustalla

7.11.2021

Lämpimästi tervetuloa Kulttuurisen ohjaustoiminnan ammattilaiset – OTA ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen tiistaina 23.11.2021 klo 18.
Kokous järjestetään Teams-alustalla.

Aika: tiistai 23.11.2021 klo 18.
Paikka: Teams
Liity täältä: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzVmNzExYTYtNDlkOC00OTc5LWI0YmUtMGYzOTYyNzliNWMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e2a8d8b9-0ecf-41bd-863e-ddc3d2a3d521%22%2c%22Oid%22%3a%2261040135-6c4a-43db-b408-4f38b22b7a02%22%7d 

Kokousasiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet: neljä (4-6) varsinaista jäsentä, kolme (2-3) varajäsentä, opiskelijajäsen ja opiskelijavarajäsen
7. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
8. Keskustelua ja ideointia toimintavuodelle 2022
9. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa uudet ja vanhat tutut ottamaan osaa kokoukseen tai mukaan hallitustyöskentelyyn ideoimaan ja toteuttamaan kanssamme OTA ry:n seuraavaa vuotta. Tule tekemään ja mahdollistamaan OTAn toimintaa sellaisella panostuksella, mikä itsellesi tuntuu hyvältä.

Esityslistalle voi ehdottaa asioita 16.11. asti.

Kokoukseen voit liittyä tiistaina 23.11. klo 17:45 alkaen testaamaan yhteydet ja käymään vapaamuotoista keskustelua.

Nähdään!

Syysterveisin
OTA ry:n hallitus