Historiaa

Alan ammattilaisten yhdistys Askartelunohjaajat ry lopetti toimintansa vuosituhannen vaihteessa. Joillakin paikkakunnilla alan työntekijät kokoontuivat tästä huolimatta säännöllisesti. Yksi vireä porukka koostui Tampereen seudun ohjaajista. Usein kuitenkin alan työntekijöiden kohdatessa nousi puheenaiheeksi valtakunnallisesti organisoitu yhteistyö ja sen tarve.

Muutama aktiivinen ohjaaja: Eira Muukka, Marianne Sivula ja Marika Litukka sekä myöhemmin mukaan tullut allekirjoittanut päättivät perustaa sähköpostilistan, jonka avulla saatettaisiin alan työntekijöitä yhteen.

Verkostoitumisen tarpeesta tehtiin tutkimusta ja todettiin, että yhteistyötä kaivataan. Vuonna 2007 HAMKissa järjestetyssä koulutuksessa päätettiin perustaa toimikunta, joka valmistelisi ammatillisen yhdistyksen perustamista. Ohjaustoiminnan artenomit - OTA ry perustettiin 29.11.2008 ja 27.4.2009 yhdistys liitettiin yhdistysrekisteriin.

Arja Anttila

Ohjaustoiminnan artenomit - OTA ry:n perustamiskokous

Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) Lahdensivuntien auditoriossa riitti mielipiteitä, ehdotuksia ja äänestyksiä ohjaustoiminnan ammattilaisten kokoontuessa 29.11.2008 perustamaan omaa yhdistystä. Säännöistä ja toiminnan tavoitteista syntyi keskustelua useiksi tunneiksi. Kokouksen reilu parikymmentä osallistujaa olivat saapuneet eri puolilta Suomea Hämeenlinnaan, joka Ohjaustoiminnan artenomien (AMK) opiskelupaikkakuntana oli luonteva kokoontumispaikka. Kokouksessa uuden yhdistyksen nimeksi päätettiin Ohjaustoiminnan artenomit - OTA ry.

Ohjaustoiminnan artenomit sijoittuvat työelämässä hyvin laajalle kentälle terveys- ja sosiaalitoimen, kulttuurin, kansalaistoiminnan ja opetuksen alueelle ammattinimikkeinään esimerkiksi askartelunohjaaja, kulttuuriohjaaja, toiminnanohjaaja tai viriketoiminnanohjaaja. Omaa yhdistystä oli kaivattu jo pitkään pienen ammattialan säilymisen ja kehittymisen turvaamiseksi.

Ohjaustoiminnan artenomit - OTA ry:n perustamiskokouksen äänestyksessä ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Arja Anttila (Kangasala) ja hallituksen muiksi jäseniksi Tarja Ahonen (Turku), Susanna Halonen (Hämeenlinna), Piia Jaatinen (Äetsä), Kirsi Laakko (Halikko) sekä varajäseniksi Eira Muukka (Lempäälä), Seija Nyqvista (Vaasa) ja Suvi Tuomainen (Hämeenlinna). Opiskelijajäseneksi valittiin Erja Väliaho (Hämeenlinna) ja hänelle varajäseneksi Heidi Eronen (Hämeenlinna).

Alan ammattilaisina esittämiemme toiveiden mukaisesti yhdistys on kanava, jonka kautta voi jakaa kokemuksia ja osaamista alalla toimivien kesken, luoda uusia kontakteja kulttuurillisen virkistystoiminnan ja hyvinvoinnin edistämisen alueella toimiviin, jakaa ja luoda laaja-alaista tietoa jäsenten, opiskelijoiden sekä eri työelämänalojen toimijoiden tarpeisiin.